ملک خوب مشاور املاک خوشنشین با پدید آوردن سرویس الکترونیکی ملک خوب می کوشد تا متقاضیان حوزه املاک را در جستجو برای بهترین و مناسبترین گزینه ها یاری رساند. با امید به آنکه این خدمات مورد توجه شما عزیزان گرانقدر قرار گیرد .... . آدرس ما : رشت-ساغریسازان نرسیده به رودبارتان خانه فرهنگ گیلان مشاور املاک خوش نشین تماس: 01333335810 09382459055 http://melkekhoob.ir 2019-03-19T23:32:26+01:00 text/html 2019-01-27T14:23:14+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین مزایده و فروش 100 اصله درخت توسکا - سنگر روستای شیخعلیبست http://melkekhoob.ir/post/130 <div><img src="http://uupload.ir/files/v222_dsc_0777.jpg" alt="مزایده درخت توسکا" vspace="1" hspace="1" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2019-01-18T16:15:00+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین نوسازی ویلایی قدیمی بصورت رایگان(فرصتی استثنایی) http://melkekhoob.ir/post/129 <img src="http://uupload.ir/files/vutp_نوسازی_رایگان_ملک.jpg" alt="نوسازی رایگان ملک قدیمی" align="bottom" border="0" height="268" hspace="0" vspace="0" width="478"> text/html 2018-10-13T16:35:39+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین فروش- تجاری اداری- پارک ملت رشت- هر متر: 20میلیون - متراژ: 85 http://melkekhoob.ir/post/128 <img src="http://uupload.ir/files/vsu0_پارک_ملت_melkekhoob.ir_2.png" alt="نمایی از تجاری پارک ملت رشت" width="477" vspace="0" hspace="0" height="268" border="0" align="bottom"> text/html 2018-10-11T15:24:52+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین اجاره - زمین کشاورزی- شیخعلی بست سنگر --- فرصتی خوب ---رایگان-- کد: 157 http://melkekhoob.ir/post/41 <br> text/html 2018-07-14T13:45:00+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 104 -فروش- زمین کشاورزی- رود پیش رشت -هر متر:16 متراژ:یک هکتار http://melkekhoob.ir/post/127 <p><img src="http://uupload.ir/files/pb2q_roodpish_rasht.jpg" alt="rood pish rasht" "=""> </p> text/html 2018-05-20T07:43:00+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 75 -فروش/معاوضه -آپارتمان - نوساز - رودبارتان رشت - متراژ: 90 -قیمت: 260 http://melkekhoob.ir/post/60 <p><img src="http://uupload.ir/files/qp01_2374.gif69.jpeg" alt="تصویر از ملک رودبارتان"> </p> <p><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">فروش رفت</span><br> </p> text/html 2018-05-10T07:50:00+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 155- فروش -دوبلکس حیاط دار- جانبازان رشت - متراژ:220- قیمت: توافقی http://melkekhoob.ir/post/51 <p><img src="http://uupload.ir/files/42ad_جانبازان.jpg" alt="جانبازان محله آزاد" style="background-color: initial;"><span style="background-color: initial;"> فروش رفت</span><br> </p> text/html 2018-04-18T11:51:00+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 28 -فروش آپارتمان هوشمند نوساز _بلوار کشاورز رشت _متراژ:100_قیمت: 360 http://melkekhoob.ir/post/106 <p><img src="http://uupload.ir/files/18kr_dsc_04601.jpg" alt="تصویر از ملک در بلوار کشاورز"> </p> text/html 2018-04-10T08:46:00+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 35 - رهن مغازه _ساغریسازان رشت_متراژ:12_ رهن کامل:17 http://melkekhoob.ir/post/119 <p><img src="http://uupload.ir/files/ntgd_35ملک_خوب_1.jpg" alt="بازار ساغریسازان (خانه فرهنگ گیلان)" "=""> </p> <p>اجاره رفت </p> text/html 2018-03-21T04:38:08+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 85 -فروش- زمین باغی- شیخعلی بست سنگر -هر متر:150 متراژ:5000 http://melkekhoob.ir/post/67 <img src="http://uupload.ir/files/ssx_untitled-4.jpg" alt="زمین روستای شیخ علی بست" width="464" vspace="0" hspace="0" height="244" border="0" align="bottom"> text/html 2018-02-21T13:15:13+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 24 - فروش/معاوضه_ آپارتمان دوبلکس_گلسار رشت _متراژ:160_قیمت: 800 http://melkekhoob.ir/post/108 <div align="right"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#CC0000"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><img src="http://uupload.ir/files/s8gu_image_۲۰۱۸_۰۶_۱۷-۱۹_۱۰_۴۶_۵۹۳_izu.png" alt="فضای راه پله" width="463" vspace="0" hspace="0" height="260" border="0" align="bottom"></span></b></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#CC0000"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">فروش رفت </span></b></font></font></div> text/html 2018-01-20T19:10:00+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین فروش/معاوضه خانه_جاده انزلی رشت_متراژ:300_قیمت:150_کد:36 http://melkekhoob.ir/post/99 <br> text/html 2018-01-19T09:01:46+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 20 - فروش خانه(ویلا) _نصرالله آباد سنگر_متراژ:1500 _قیمت:255 میلیون http://melkekhoob.ir/post/98 text/html 2018-01-11T16:24:56+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 5 - فروش آپارتمان _ فرهنگ رشت _ متراژ:55 _قیمت:85 میلیون http://melkekhoob.ir/post/82 <img src="http://uupload.ir/files/mg6e_image_۲۰۱۸_۰۶_۱۷-۲۰_۰۲_۰۴_۹۰۸_9op.jpg" alt="" width="477" vspace="0" hspace="0" height="270" border="0" align="bottom"> text/html 2017-12-13T09:03:49+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 83 - فروش زمین براصلی - شهر لولمان -متراژ:4492 - هر متر: 2 میلیون تومان http://melkekhoob.ir/post/73 <p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><img src="http://uupload.ir/files/x1g8_لولمان.jpg" alt="لولمان سفید رود بر اصلی" width="479" vspace="0" hspace="0" height="271" border="0" align="bottom"></p> text/html 2017-08-12T07:08:42+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین فروش- زمین مسکونی تجاری- رشت آباد لولمان -هر متر:300 متراژ:4045 http://melkekhoob.ir/post/72 <p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><br></p> text/html 2016-10-24T08:48:22+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 76 - معاوضه/ فروش مسکونی -رودبارتان , پستک گلسار رشت - قیمت:توافقی - متراژ:جمعا302 http://melkekhoob.ir/post/61 <br> text/html 2016-10-16T16:46:44+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین فروش خانه کوچک _ رودبارتان رشت _ متراژ:60 _قیمت:130 http://melkekhoob.ir/post/58 <div><br><i><b><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><font face="Mihan-Koodak"><img src="http://uupload.ir/files/689w_خیابان_رودبارتان.jpg" alt="خیابان رودبارتان" width="460" vspace="0" hspace="0" height="238" border="0" align="bottom"></font></span></font></span></font></b></i></div><div><i><b><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">فروش رفت و به انبار و مغازه تبدیل شد.</span></font></b></i></div> text/html 2016-08-10T12:24:36+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین 72 - فروش زمین _ رودبارتان رشت _ متراژ:277 _ قیمت:270 http://melkekhoob.ir/post/55 text/html 2016-05-21T10:05:35+01:00 melkekhoob.ir املاک خوش نشین فرم همکار http://melkekhoob.ir/post/28 <div align="center"><font size="5"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همکار آژانس املاک&nbsp; شوید</span></font></span></font><a href="http://www.melkekhoob.ir/extrapage/real_state_form" target="" title=""><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight"> </font></span></a><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span></font></font><br><font size="5"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span></font></font></div>