فروش  زمین  دارای امتیازات شهری 4045متر مربعی  .
قیمت اولیه : هر متر مربع دویست هزار تومان.

وضعیت  :باغی و شهری-تفکیک شده وراثی-دارای سند مالکیت نسق تایید شده

استعداد زمین : پرورش گاهل و گیاهان زینتی ;انواع صیفی جات;سبزیجات/باغ ویلا/کارگاه /گلخانه

پیشنهاد مشاور: ساخت کارگاه تولیدی و یا باغ ویلا

کمترین عمق  آب زیر زمینی در سال:70 سانتیمتر از سطح زمین
موقعیت : رشت آباد-لولمان- از توابع بخش کوچصفهان-رشت.

*****************************************
نوع شهر : شهر-روستا(مجموعه ای از روستاهای آباد در کنار هم با مرکزیت  شهرلولمان

 کمترین فاصله از مسیر اصلی : 2 دقیقه با پای پیاده

 کمترین فاصله از  فروشگاه و مارکت : 7قیقه با پای پیاده

کمترین فاصله از مرکز بهداشت : 8 دقیقه با پای پیاده

نزدیکترین بازار : شهر لولمان 5 دقیقه با پای پیاده

نزدیکترین بزرگراه :بزرگراه لاهیجان به رشت  کمتر از1 دقیقه  با خودرو

وضعیت مسیر دسترسی: خاکی

*****************************************

مناسب برای مسکونی و صنعتی کشاورزی

  موقعیت روی نقشه 

  • نظرات()