rood pish rasht

فروش  زمین مسکونی کشاورزی  به ارزش : هر متر مربع 16 هزار تومان.

 11173متر مربعی  بدون امتیازات رفاهی. در صورت نیاز می بایست امکانات را به زمین آورد.

دور زمین مذکور  خانه های مسکونی حیاط دار وجود دارد. دور درختکاری شده.

وضعیت  : روستایی-دارای سند نسق

مشاوره رایگان:

استعداد زمین : ساخت باغ عروس;کشت برنج ;انواع صیفی جات;سبزیجات/ویلا باغ;

همچنین با کاشت صنوبر به فاصله 3 متر از هم , طی مدت 3 تا 5 سال می توان براحتی بیش از دو برابر مبلغ خرید این زمین بدست آورد.

*** یک مدل  سرمایه گذاری با خرید زمین مذکور:

تعداد درختی که می توان کاشت = [ مجذور متراژ زمین  تقسیم بر (فواصل استاندارد کاشت درخت که 3 متر در نظر گرفته شده است)] بتوان 2

400 میلیون تومان = ( قیمت فروش هر درخت در 5 سال آینده ) ضربدر ( تعداد درخت کاشته شده در زمین )

بنابراین می توان انتظار داشت که با کاشت صنوبر  دو برابر قیمت خرید زمین بدست خواهد آمد.

پیشنهاد مشاور: ساخت باغ زیبا برای عکاسی یا کاشت درخت _ می توان یکی از خانه های همسایه را خرید و با زمین مورد استفاده قرار داد.

منبع آبی : در صورت نیاز جوی  بغل زمین.

کمترین عمق  آب زیر زمینی در سال:1متر از سطح زمین

موقعیت : روستای زیبا و آباد رودپیش- از توابع رشت.

*****************************************
نوع روستا : جاده محور

 کمترین فاصله از مسیر اصلی : ١ دقیقه با پای پیاده

 کمترین فاصله از  فروشگاه و مارکت : 5دقیقه با پای پیاده

نزدیکترین بازار : روستای رود پیش-بازار جمعه-رشت

نزدیکترین بزرگراه : 10 دقیقه با پای پیاده از بزرگراه  فومن  به رشت  

کیفیت مسیر اصلی روستا: آسفالت - روستایی

*****************************************

مناسب برای افراد علاقه مند به روستا -کارآفرینان بزرگوار

و شرکتها و تعاونیهای تولید محصول کشاورزی یا درختکاری

  موقعیت روی نقشه 

  • نظرات()