تبلیغات
ملک خوب - رودبارتان

ملک خوب

امیخانه;شیمیخانه, شیمیخوشنودی;امیخرسندی

-
 تصاویر از رودبارتان رشت  

نمایی از محل بازی خردسالان + تجهیزات ورزشی و سرویس  محله ای بوستان کشاورز

فضای ورزشی محله ای رودبارتان رشت
فضای سبز بوستان کشاورز


نمایی از پل , فضای سبز, پارک کودک گلستانی, دبستان, هتل آپارتمان, و املاک مسکونی

پل رودبارتان رشت


پارک قناد : از نوع پارک خطی بوده  , دارای مبلمان شهری, محل بازی کودکان,
متشکل از سه خط مسیر پیاده راه , دوچرخه راه, جاده یکطرفه برای خودرو می باشد.

رودبارتان
پارک قناد رودبارتان رشت
پارک قناد رودبارتان رشت